Новости

Слика

Na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu biće osnovan Naučno-istraživački centar za digitalne inovacije na Elektrotehničkom fakultetu.

Naučno-nastavno vijeće Elektrotehničkog fakulteta današnjim usvajanjem Elaborata započelo je proces osnivanja ovog centra sa strateškim fokusom na digitalnu poljoprivredu i korišćenje IKT u zaštiti životne sredine.

Radi se o prvom subjektu ove vrste u državi, kojim se otvaraju nove mogućnosti za razvoj kako Univerziteta u Istočnom Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica, tako i privrede, civilnog društva, te organa javne uprave.

- Osnivanjem centra ulazi se u višu fazu već započetih aktivnosti u oblasti primjene digitalnih tehnologija u poljoprivredi i zaštiti životne sredine koje realizuju istraživači sa Elektotehničkog fakulteta u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom i vanjskim korisnicima - naveli su sa Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

Iz seta ciljeva budućeg centra vidljivo je da se radi o svojevrsnoj platformi koja će doprinijeti jačanju svijesti i kompetencija u oblasti primjene digitalnih tehnologija u poljoprivredi i zaštiti životne sredine kod studenata, akademskog osoblja i spoljnih korisnika.

- Kroz podršku inovacijama i preduzetništvu, ojačaće se saradnja visokog obrazovanja sa privredom i okruženjem. S obzirom na strateški fokus, centar će podstaći interdisciplinaran pristup istraživanju. Četiri su ključne oblasti u kojima će se realizovati aktivnosti centra, gdje će se osim edukativnih i naučno-straživačkih, sprovoditi aktivnosti podrške inovacijama i preduzetništvu, te promocija i podizanje svijesti o benefitima koje donosi upotreba digitalnih tehnologija u poljopriovredi i zaštiti životne sredine, navodi se u saopštenju.

Nako završetka procedure osnivanja na univerzitetskim organima, slijedi uspostavljanje organa centra, opremanje kroz SMART Erasmus Plus projekat i otpočinjanje sa radom.

 

Izvor: Katera

  • Подијели на друштвеним мрежама