Акти факултета

Документи Електротехничког факултета у Источном Сарајеву
ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Статут Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву

Дозвола за извођење наставе на другом циклусу студија

Наставни план за I ЦИКЛУС СТУДИЈА - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Наставни план за I ЦИКЛУС СТУДИЈА - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АУТОМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Наставни план за I ЦИКЛУС СТУДИЈА - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Студијски програм за мастер студиј

Пословник о раду ННВ-а

Измјене и допуне пословник о раду ННВ-a

Одлука и календар сједница ННВ-а за 2016/17. годину

Одлука о критеријумима за праћење рада студената, вредновању предиспитних обавеза, организацији завршног дијела испита и формирању коначне оцијене

Правилник о еквиваленцији звања

Правилник о организацији испита

Правилник о раду у лабораторијама

Правилник о хигијенско-техничким и противпожарним мјерама у лабораторијама