Сарадња са привредом

Електротехнички факултет у Источном Сарајеву има потписане уговоре о пословно-техничкој сарадњи са више од 60 привредних субјеката из Републике Српске, Босне и Херцеговине и других европских држава.

У сарадњи са привредним субјектима реализован је већи број теренских и лабораторијских мјерења и испитивања опреме, те је урађен већи број пројеката и студија. Већи број учионица на факултету је реконструисан и модернизован од стране ових привредних субјеката.

Студенти факултета, након треће године основних студија, раде стручну праксу у трајању од 60 сати у овим компанијама, Многи од њих се након завршетка студија, или током студија, запосле у тим компанијама.