Контакт

 • Декан: проф. др Божидар Поповић

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: kontakt @ etf.ues.rs.ba

ЕТФ

Електротехнички факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: kontakt @ etf.ues.rs.ba

Технички секретар факултета
Далиборка Илић
Email: daliborka.ilic @ etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: kontakt @ etf.ues.rs.ba

Секретар факултета
Сања Баровић
Email: sanja.barovic @ etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 402

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: sekretar @ etf.ues.rs.ba

Руководилац студентске службе
Рада Шућур
Email: rada.sucur @ etf.ues.rs.ba

Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студија
Љубица Радовић
Email: ljubica.radovic @ etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 616

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: ssluzba @ etf.ues.rs.ba

Виши струч. сарадник за фин.рачун. послове
Радмила Ковачеввић, дипл. ецц.
Email: radmila.kovacevic @ etf.ues.rs.ba

Референт за књиговодствене послове
Ковиљка Митровић
Email: koviljka.mitrovic @ etf.ues.rs.ba

Олга Матић
Email: olga.matic @ etf.ues.rs.ba

Неда Џиновић
Email: neda.dzinovic @ etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 628

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: biblioteka @ etf.ues.rs.ba