Пријави се

Контакт

 • Декан: проф. др Божидар Поповић

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: kontakt@etf.ues.rs.ba

ЕТФ

Електротехнички факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: kontakt@etf.ues.rs.ba

Технички секретар факултета
Далиборка Илић
Email: daliborka.ilic@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: kontakt@etf.ues.rs.ba

Секретар факултета
Сања Баровић
Email: sanja.barovic@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 402

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: sekretar@etf.ues.rs.ba

Руководилац студентске службе
Рада Шућур
Email: rada.sucur@etf.ues.rs.ba

Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студија
Љубица Радовић
Email: ljubica.radovic@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 616

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: ssluzba@etf.ues.rs.ba

Виши струч. сарадник за фин.рачун. послове
Радмила Ковачеввић, дипл. ецц.
Email: radmila.kovacevic@etf.ues.rs.ba

Референт за књиговодствене послове
Борис Самарџија
Email: boris.samardzija@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 34 307

 • Факс: +387 (0)57 340 307

 • Email: racunovodstvo@etf.ues.rs.ba

Олга Матић
Email: olga.matic@etf.ues.rs.ba

Неда Џиновић
Email: neda.dzinovic@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 628

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: biblioteka@etf.ues.rs.ba