Катедре

Катедра за електронику и електронске системе

Доц. др Срђан Лале - Руководилац катедре
Email: srdjan.lale@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email катедре: katedra-ees@etf.ues.rs.ba

Катедра за рачунарске и информационе науке и биоинформатику

Доц. др Никола Давидовић - Руководилац катедре
Email: nikola.davidovic@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email катедре: katedra-ri@etf.ues.rs.ba

Катедра за електроенергетику

Доц. др Нада Цинцар - Руководилац катедре
Email: nada.cincar@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email катедре: katedra-ee@etf.ues.rs.ba

Катедра за телекомуникације

Доц. др Дарко Шука - Руководилац катедре
Email: darko.suka@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email катедре: katedra-tlk@etf.ues.rs.ba

Катедра за аутоматику и роботику

Доц. др Наташа Поповић - Руководилац катедре
Email: natasa.popovic@etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email катедре: katedra-air@etf.ues.rs.ba