UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZAJEDNIČKIH OSNOVA

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

(V 1.4b)

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
I II
PR V ECTS PR V ECTS
1. Matematika - 1 3 3 7,0 1. Matematika - 2 3 3 7,0
2. Fizika 3 2 6,5 2. Uvod u programiranje 2 3 5,5
3. Osnovi elektrotehnike - 1 3 3 7,0 3. Osnovi elektrotehnike - 2 3 3 7,0
4. Osnovi računarske tehnike 2 2 5,5 4. Fizički osnovi elektronike 2 2 5,5
5. Uvod u menadžment 2 0 2,0 5. Aplikativni softver 0 2 3,0
6. Engleski jezik - 1 1 1 2,0 6. Engleski jezik - 2 1 1 2,0
U K U P N O 14 11 30 U K U P N O 11 14 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

 

 

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
III IV
PR V ECTS PR V ECTS
1. Matematika - 3 3 2 6,0 1. Numerička matematika 2 3 6,0
2. Teorija električnih kola - 1 2 2 5,0 2. Teorija električnih kola - 2 2 2 5,0
3. Električna mjerenja 2 2 5,0 3. Elektromagnetika - 1 3 3 6,0
4. Elektronika - 1 3 3 6,0 4. Elektronika - 2 2 2 5,0
5. Programski jezici 2 2 6,0 5. Objektno orijentisano programiranje 2 2 6,0
6. Engleski jezik - 3 1 1 2,0 6. Engleski jezik - 4 1 1 2,0
U K U P N O 13 12 30 U K U P N O 12 13 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30