Studijski program Elektroenergetika

Registar studijskog programa

Elektrotehnički fakultet - Elektroenergetika
Naziv studijskog programa Elektroenergetika
Broj dozvole za izvođenje studijskog programa 07.2-9485/07
Datum dozvole za izvođenje studijskog programa 25.12.2007.
Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 01.1-4371/07
Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 28.06.2007.
Akademska titula i stručno (naučno) zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa Diplomirani inženjer elektrotehnike - elektroenergetika
Trajanje studijskog programa - semestara 8
Ukupan broj ESPB bodova koji se stiče završetkom studijskog programa 240
Uslov za upis studijskog programa Završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit
Da li je predviđena studentska praksa? Da
Trajanje studentske prakse 60 sati

Ciljevi studijskog programa

Osim opštih ciljeva studijskog programa Elektroenergetika postoje i posebni:

 • sticanje znanja i vještina iz opštestručnih predmeta iz oblasti elektroteh­nike, prirodnih nauka, društvenih nauka, stranih jezika i opštih i praktično primjenljivih znanja iz oblasti računarske tehnike i informatike. Ova znanja se stiču kroz zajedničke programske sadržaje.
 • da kroz uže stručni dio studija studenti steknu znanja i vještine iz oblasti proizvodnje, prenosa, distribucije i korišćenja električne energije, te iz oblasti projektovanja i proizvodnje elektroenergetske opreme i uređaja i iz oblasti projektovanja i izgradnje elektroener­getskih sistema.
 • da se osposobe za razvoj i primjenu novih izvora električne energije (obnovljivi izvori), uz potpuno razumijevanje planskih potreba za ovom vrstom izvora, uzimajući u obzir prednosti i nedostatke ovih izvora električne energije.
 • da se kroz kombinaciju znanja navedenih u prethodnim tačkama, uz znanja stečena iz oblasti automatskih sistema i energetske elektronike, potpuno osposobe za rad u oblasti proizvodnje i korišćenja električne energije, što je od vitalnog interesa za društvenu zajednicu.

Ishodi učenja

Posebni ishodi procesa učenja po završetku prvog ciklusa su:

 • stečena znanja i vještine iz opštestručnih predmeta iz oblasti elektroteh­nike, prirodnih nauka, društvenih nauka, stranih jezika i opštih i prak­tično primjenljivih znanja iz oblasti računarske tehnike i informatike,
 • znanje, razumijevanje i sposobnost rješavanja razvoja elektroenergetskih sistema i elektroenergetske opreme,
 • sposobnost da se uključe u projektovanje, izgradnju i održavanje najsavremenije industrijske opreme,
 • sposobnost da prihvate, primjene i unaprijede različita rješenja i dostignuća iz cijelog svijeta,
 • sposobnost da prepoznaju tehničko-ekonomski najbolja rješenja za obnovljive izvore električne energije, uzimajući u obzir relevantne podatke i parametre.

Akademski naziv

Diplomirani inženjer elektrotehnike
Odsjek za elektroenergetiku

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

(V 1.4b)

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
V VI
PR V ECTS PR V ECTS
1. Elektromagnetika - 2 2 2 5,0 1. Sistemi automatskog upravljanja 3 2 6,0
2. Električne mašine - 1 2 2 5,0 2. Električne mašine - 2 2 3 6,0
3. Elektroenergetske mreže i sistemi – 1 2 2 5,0 3. Tehnika visokog napona 1 3 2 6,0
4. Energetska elektronika - 1 2 3 5,0 4. Projekat - 1 0 2 2,0
5. Električni aparati - 1 2 2 5,0 5. Izborni predmet EN - 3.1 2 2 5,0
6. Procesni računari 2 2 5,0 6. Izborni predmet EN - 3.2 2 2 5,0
U K U P N O 12 13 30 U K U P N O 12 13 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

 

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
VII VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Osnove telekomunikacija 2 2 5,0 1. Sistemi zaštite u el. energet. sistemu 3 3 7,0
2. Tehnika visokog napona 2 2 2 5,0 2. Računarsko projektovanje u elektroener. 2 3 6,0
3. Razvodna postrojenja 3 2 7,0 3. Projekat - 2 0 2 2,0
4. Elektromotorni pogoni 2 2 5,0 4. Izborni predmet EN - 4.2 2 2 5,0
5. Praktičan rad - ferijalna praksa 0 4 3,0 5. Izborni predmet EN - 4.3 2 2 5,0
6. Izborni predmet EN - 4.1 2 2 5,0 6. Završni samostalan rad 0 4 5,0
U K U P N O 11 14 30 U K U P N O 9 16 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

1. Lista izbornih predmeta


R.
br.
PREDMETI EN - 3.1, EN - 3.2
biraju se iz sljedeće grupe predmeta
S e m e s t a r R.
br.
PREDMETI EN - 4.1, EN - 4.2, EN - 4.3
biraju se iz sljedeće grupe predmeta:
S e m e s t a r
VI VII, VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Električni aparati - 2 2 2 5,0 1. Elektroenergetski pretvarači 2 2 5,0
2. Energetska elektronika - 2 2 2 5,0 2. Električne instalacije sa osvetljenjem 2 2 5,0
3. Elektrotehničke tehnologije 2 2 5,0 3. Elektrane 2 2 5,0
4. Elektroenergetske mreže i sistemi – 2 2 2 5,0 4. Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima 2 2 5,0
5. Mjerenja u elektroenergetici 2 2 5,0 5. Menadžment u inženjerskoj praksi 2 2 5,0
6. Jedan od predmeta III godine studija, VI semestar, sa drugih odsjeka 2 2 5,0 6. Jedan od predmeta IV godine studija, odgovarajući semestar, sa drugih odsjeka 2 2 5,0
7. 7. Distributivne i industrijske mreže 2 2 5,0

 

 1. Praktičan rad - ferijalna praksa
  Ferijalna praksa se obavlja u toku letnjeg raspusta posle VI semestra. Trajanje letnje prakse je 60 radnih sati, odnosno 8 radnih dana. Rezultati praktičnog rada se opisuju u "Dnevniku praktičnog rada".
 1. Samostalna izrada projekata
  Student je u obavezi da uradi dva samostalna projekta: Projekat - 1 iz jednog od predmeta iz III godine studija, Projekat - 2 iz jednog od predmeta iz IV godine studija. Kroz razradu programskih sadržaja broj predmeta u kojima se predviđa projekat može biti smanjen.
 1. Analiza nastavnog plana posle 4 godine studija (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Svi odsjeci imaju zajednička prva 4 semestra, prvu i drugu godinu studija.
  Broj ispita: 44+4 (Projekat - 1,2, Praktičan rad-ferijalna praksa, Završni samostalan rad)
  Broj ECTS kredita: 240
  Broj samostalnih projekata: 2 (bez "Dnevnika praktičnog rada" i "Završnog samostalnog rada")
  Broj izbornih predmeta: 5 iz grupe od 10+2 predmeta (2 predmeta se mogu birati sa drugih odsjeka)
  Ukupno opterećenje: 3120 sati, od toga: kroz predavanja 1425 (45,7%), kroz vježbe i ostalo 1695 (54,3%)