Међународна сарадња Електротехничког факултета

Електротехнички факултет у Источном Сарајеву има веома развијену међународну сарадњу са већим бројем универзитета и института широм Европе.

У склопу те сарадње студенти нашег факултета одлазе на међународне размјене на иностране универзитете, и тамо слушају и полажу одабране предмете. Остварени резултати им се адекватно валоризује на матичном факултету. Такође, наставници и сарадници факултета одлазе на стручна усавршавања на иностране универзитете, са којих доносе нова знања и искуства која се примјењују у наставном и научно-истраживачком процесу на нашем факултету.

У погледу мобилности студената, наставника и сарадника са нашег факултета истиче се сарадња са сљедећим иностраним универзитетима и факултетима: Електротехнички факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду, Електронски факултет у Нишу, Факултет техничких наука у Чачку, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, University of Jaén (Španija), Bialystok University of Technology (Poljska), The University of the Balearic Islands (Španija), Aksaray University (Turska), Budapest University of Technology and Economics (Mađarska), National and Kapodistrian University of Athens (Grčka), Universidad Militar Nueva Granada (Kolumbija), University of Granada (Španija), Simon Fraser University, Faculty of Engineering Sciences (Канада), University of Cassino and Southern Lazio (Italija), Technischen Universität Wien - TU Wien, (Austrija) и многи други.