Научноистраживачки пројекти и пројекти међународне сарадње

 • 23. 101082938 — ERASMUS-EDU-2022-CBHE - "SMART Innovation Centers for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans."
 • 22. ERASMUS+ project - KA2 - Capacity Building in the field of Higher Education: „Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy / KALCEA“, project number: 618109-EEP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, 2020-
 • 21. ERASMUS+ project - KA2 - Capacity Building in the field of Higher Education: „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability / SUCCESS“, project number: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP, 2020-
 • 20. ERASMUS+ project - KA2 - Capacity Building in the field of Higher Education: „Improving the process of education through development of e-learning multimedia platform and smart classrooms / SMARTEL”, project number: 618534-EPP-1-2020-1- XK-EPPKA2-CBHE-JP, 2020-
 • 19. ERASMUS+ project - KA2 - Capacity Building in the field of Higher Education: Cooperation for innovation and the exchange of good practices: „Electrical Energy Markets and Engineering Education / ELEMEND“, project number: 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2020, 2017÷2021.
 • 18. „Развој новог линеарног симулатора нисконапонске електродистрибутивне мреже“, пројекат суфинансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, 2021÷.
 • 17. „Теоријска и експериментална анализа ефикасности громобранских хватаљки са раним стартовањем”, пројекат финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, 2018÷2021.
 • 16. „Развој нове побољшане верзије уређаја за повећање енергетске ефикасности нисконапонске електродистрибутивне мреже“, пројекат у оквиру пилот пројекта СИНЕРГИЈА финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, 2018÷2021.
 • 15. „Дигитална фарма као платформа за унапређење менаџмента производње и сарадње са високообразовним сектором“ у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву и Пољопровредном задругом Гвозно, Калиновик, финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
 • 14. „Развој нових сензора и сензорског чвора за одређивање компоненти значајних у животној средини (H2O2, нитрити и нитрати у прехрамбеним производима, параметри квалитета воде)“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2010÷2012.
 • 13. „Интеграција WEB, SMS и RFID технологија у систему за евиденцију наставних активности, контролу и праћење квалитета на високошколским установама“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2011÷2012.
 • 12. „Introduction of Distance Learning at the Faculty of Electrical Engineering in Serb Sarajevo“, UNESCO-ROSTE, 2003÷2005.
 • 11. „SEE-GRID“, EU FP6-2002-Infrastructures-2 Programme, 2004÷2006.
 • 10. „Distance e-Learning in Electrical Engineering Education“, UNESCO-BRESCE, 2006÷2007.
 • 9. „SEE-GRID-2“, EU FP6-2002-Infrastructures-2 Programme, 2006÷2008.
 • 8. „Развој и оцјена перформанси PV инвертора као основне компоненте PV микродистрибутивне мреже“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2007÷2008.
 • 7. „Хибридна микродистрибутивна мрежа“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2008÷2009.
 • 6. „Развој уређаја за побољшање квалитета електричне енергије“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2009.
 • 5. „RFID (Radio Frequency Identification) технологије и њихова примјена у праћењу и идентификацији објеката“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2008÷2010.
 • 4. „Развој MPPT претварача за примјену у соларним системима напајања“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2009÷2010.
 • 3. „Веб апликација за анкетирање студената као софтверска подршка у процесу осигурања квалитета на високошколским установама“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2010.
 • 2. „Процјена индивидуалне изложености радиофреквентним емисијама базних станица мобилне телефоније у урбаном (насељеном) подручју“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2010÷2011.
 • 1. „Примјена пословне интелигенције у анализи, планирању и управљању пословним процесима на високошколским установама“, пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2011.