Studijski program Automatika i elektronika

Registar studijskog programa

Elektrotehnički fakultet Automatika i elektronika
Naziv studijskog programa Automatika i elektronika
Broj dozvole za izvođenje studijskog programa 07.2-9485/07
Datum dozvole za izvođenje studijskog programa 25.12.2007.
Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 01.1-4371/07
Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 28.06.2007.
Akademska titula i stručno (naučno) zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa Diplomirani inženjer elektrotehnike automatika i elektronika
Trajanje studijskog programa semestara 8
Ukupan broj ESPB bodova koji se stiče završetkom studijskog programa 240
Uslov za upis studijskog programa Završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit
Da li je predviđena studentska praksa? Da
Trajanje studentske prakse 60 sati

Ciljevi studijskog programa

Osim opštih ciljeva studijskog programa Automatika i elektronika postoje i posebni:

 • sticanje znanja i vještina iz opšte stručnih predmeta iz oblasti elektrotehnike, prirodnih nauka, društvenih nauka, stranih jezika i opštih i praktično primjenljivih znanja iz oblasti računarske tehnike i informatike. Ova znanja se stiču kroz zajedničke programske sadržaje
 • da kroz uži stručni dio studija studenti steknu znanja i vještine iz oblasti teorije automatskog upravljanja, metoda identifikacije i simulacije procesa, projektovanja sistema automatskog upravljanja, korišćenje odgovarajućih programskih paketa
 • da se osposobe i praktično usavrše u primjeni mikroprocesora, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manipulatora, uređaja za akviziciju, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, velikih računarskih sistema za upravljanje procesima
 • da se osposobe za projektovanje, testiranje i primjenu analognih i digitalnih elektronskih kola i uređaja
 • da se upoznaju sa različitim komunikacionim protokolima (TCP/IP, I2C, USB, ...) i njihovom primjenom

Ishodi učenja

Posebni ishodi procesa učenja po završetku prvog ciklusa su:

 • stečena znanja i vještine iz opšte stručnih predmeta iz oblasti elektrotehnike, prirodnih nauka, društvenih nauka, stranih jezika i opštih i praktično primjenljivih znanja iz oblasti računarske tehnike i informatike.
 • znanje, razumijevanje i sposobnost za projektovanje i ugradnju upravljačkih sistema u:
  • industriji: energetika, rudarstvo, petrohemija, hemijska industrija,..
  • saobraćaju: automatsko upravljanje drumskim, željezničkim i vazdušnim saobraćajem
  • primjeni robota: industrijski roboti, roboti u opasnim sredinama
  • automatizacija u uslužnim djelatnostima: gradska uprava, banke,...
 • sposobnost korišćenja specijalizovanih programskih jezika za opis hardvera i sistema
 • sposobnost korišćenja softverskih alata za analizu elektronskih sklopova (SPICE), upravljanje projektima (MSproject), projektovanje modula (Protel, OrCAD)
 • da prihvate, primjene i unaprijede različita rješenja i dostignuća iz cijelog svijeta

Akademski naziv

Diplomirani inženjer elektrotehnike
Odsjek za automatiku i elektroniku

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

(V 1.4b)

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
V VI
PR V ECTS PR V ECTS
1. Elektromagnetika - 2 2 2 5,0 1. Digitalni sistemi upravljanja 3 3 7,0
2. Impulsna elektronika 2 2 5,0 2. Digitalna elektronika 2 3 6,0
3. Teorija automatskog upravljanja - 1 2 2 5,0 3. Teorija automatskog upravljanja - 2 2 2 5,0
4. Energetska elektronika 1 2 3 6,0 4. Projekat  - 1 0 2 2,0
5. Transportni procesi 2 2 4,5 5. Izborni predmet AE - 3.1 2 2 5,0
6. Fizika materijala 2 2 4,5 6. Izborni predmet AE - 3.2 2 2 5,0
  U K U P N O 13 12 30   U K U P N O 11 14 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

 

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
VII VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Osnovi telekomunikacija 2 2 5,0 1. Projektovanje sistema  automatskog upr. 2 3 6,0
2. Teorija optimalnih rješenja 2 2 5,0 2. Računarsko upravljanje procesima 2 3 6,0
3. Mikroprocesorski sistemi 2 2 5,0 3. Projekat  - 2 0 2 2,0
4. Modeliranje i simulacija procesa 2 3 6,0 4. Izborni predmet AE - 4.2 2 2 5,0
5. Praktičan rad  -  ferijalna praksa 0 4 4,0 5. Izborni predmet AE - 4.3 2 2 5,0
6. Izborni predmet AE - 4.1 2 2 5,0 6. Završni samostalan rad 0 5 6,0
  U K U P N O 10 15 30   U K U P N O 8 17 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

1. Lista izbornih predmeta


R.
br.
Predmeti AE - 3.1,  AE - 3.2
biraju se iz sljedeće grupe predmeta:
S e m e s t a r R.
br.
Predmeti  AE - 4.1,  AE - 4.2, AE - 4.3
biraju se iz sljedeće grupe predmeta:
S e m e s t a r
VI VII, VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Energetska elektronika 2 2 2 5,0 1. Prenos i akvizicija podataka 2 2 5,0
2. Elektronska mjerenja 2 2 5,0 2. Menadžment u inženjerskoj praksi 2 2 5,0
3. Uvod u nanonauke i nanotehnologije 2 2 5,0 3. Specijalni senzori i industrijska mjerenja 2 2 5,0
4. Digitalna obrada signala 2 2 5,0 4. Identifikacija procesa 2 2 5,0
5. Analiza signala i sistema 2 2 5,0 5. Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima 2 2 5,0
6. Električne mašine i postrojenja 2 2 5,0 6. Jedan od predmeta IV godine studija, odgovarajući semestar, sa drugih odsjeka 2 2 5,0
 1. Praktičan rad - ferijalna praksa
  Ferijalna praksa se obavlja u toku letnjeg raspusta posle VI semestra. Trajanje letnje prakse je 60 radnih sati, odnosno 8 radnih dana. Rezultati praktičnog rada se opisuju u "Dnevniku praktičnog rada".
 1. Samostalna izrada projekata
  Student je u obavezi da uradi dva samostalna projekta: Projekat - 1 iz jednog od predmeta iz III godine studija, Projekat - 2 iz jednog od predmeta iz IV godine studija. Kroz razradu programskih sadržaja broj predmeta u kojima se predviđa projekat može biti smanjen.
 1. Analiza nastavnog plana posle 4 godine studija (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Svi odsjeci imaju zajednička prva 4 semestra, prvu i drugu godinu studija.
  Broj ispita: 44+4 (Projekat - 1,2, Praktičan rad-ferijalna praksa, Završni samostalan rad)
  Broj ECTS kredita: 240
  Broj samostalnih projekata: 2 (bez "Dnevnika praktičnog rada" i "Završnog samostalnog rada")
  Broj izbornih predmeta: 5 iz grupe od 10+2 predmeta (2 predmeta se mogu birati sa drugih odsjeka)
  Ukupno opterećenje: 3120 sati, od toga: kroz predavanja     1395 (44,7%), kroz vježbe i ostalo      1725 (55,3%)