Ресурси Електротехничког факултета

Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву (ЕТФ) користи сопствену зграду површине око 22.000 m2. Зграда је у етажном власништву ЕТФ-а око 90%. Зграда факултета је довољна да обезбиједи адекватан простор за извођење квалитетне наставе.


Библиотека факултета располаже са преко 15000 библиотечких јединица. У оквиру библиотеке постоји читаоница са 24 мјеста.


Факултет располаже значајним лабораторијским ресурсима и спада у боље опремљене факултете у ширем окружењу. Лабораторије ЕТФ-а су:

 • 1. Лабораторија за основе електротехнике.
 • 2. Лабораторија за физику.
 • 3. Лабораторија за електрична мјерења.
 • 4. Лабораторија за електронику.
 • 5. Лабораторија за високи напон.
 • 6. Лабораторија за електричне машине и електромоторне погоне.
 • 7. Лабораторија за телекомуникације.
 • 8. Лабораторија за роботику и мехатронику.
 • 9. Лабораторија за ембедед системе.
 • 10. Лабораторија за програмабилне логичке контролере.
 • 11. Лабораторија за аутоматику.
 • 12. Лабораторија за обновљиве изворе електричне енергије.
 • 13. Лабораторија за информатику (8 различитих лабораторија).