Стручне службе

Деканат

проф. др Божидар Поповић - Декан
Email: dekan @ etf.ues.rs.ba

Доц. др Срђан Лале - Продекан за наставу
Email: prodekan-nastava @ etf.ues.rs.ba

Доц. др Младен Бањанин - Продекан за науку и предузетништво
Email: prodekan-nauka @ etf.ues.rs.ba

Далиборка Илић - Технички секретар факултета
Email: daliborka.ilic @ etf.ues.rs.ba

Сања Баровић - Секретар факултета
Email: sanja.barovic @ etf.ues.rs.ba
Телефон: +387 (0)57 340 402

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 342 788

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: kontakt @ etf.ues.rs.ba

Студентска служба

Рада Шућур - Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студија
Email: rada.sucur @ etf.ues.rs.ba

Љубица Радовић - Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студија
Email: ljubica.radovic @ etf.ues.rs.ba

Радно вријеме на шалтеру 08:30 - 10:30 и 11:00 - 14:00 часова

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 616

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: ssluzba @ etf.ues.rs.ba

Библиотека

Олга Матић - Библиотекар
Email: olga.matic @ etf.ues.rs.ba

Неда Џиновић - Библиотекар
Email: neda.dzinovic @ etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 628

 • Факс: +387 (0)57 342 788

 • Email: biblioteka @ etf.ues.rs.ba

Рачуноводство

Радмила Ковачевић, дипл. ецц. - Виши стручни сарадник за финансијско-рачуноводствене послове
Email: radmila.kovacevic @ etf.ues.rs.ba

Ковиљка Митровић - Референт за књиговодствене послове
Email: koviljka.mitrovic @ etf.ues.rs.ba

 • Адреса: Вука Караџића 30

 • Телефон: +387 (0)57 340 307

 • Факс: +387 (0)57 340 307

 • Email: racunovodstvo @ etf.ues.rs.ba