Стручне службе

Деканат

Сања Баровић, дипл. правник - Секретар факултета
Email: sanja.barovic@etf.ues.rs.ba
Телефон: +387 (0)57 340 402

Далиборка Илић - Технички секретар факултета
Email: daliborka.ilic@etf.ues.rs.ba

  • Адреса: Вука Караџића 30

  • Телефон: +387 (0)57 342 788

  • Email: kontakt@etf.ues.rs.ba

Студентска служба

Рада Шућур, маш. тех. - Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студија
Email: rada.sucur@etf.ues.rs.ba

Љубица Радовић, дипл. педагог - Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студија
Email: ljubica.radovic@etf.ues.rs.ba

  • Адреса: Вука Караџића 30

  • Телефон: +387 (0)57 340 616

  • Email: ssluzba@etf.ues.rs.ba

Библиотека

Олга Матић, мастер библиотекарства
Email: olga.matic@etf.ues.rs.ba

Неда Џиновић, дипл. компаративиста и библиотекар
Email: neda.dzinovic@etf.ues.rs.ba

Рачуноводство

Радмила Ковачевић, дипл. ецц. - Виши струч. сарадник за фин.рачун. послове
Email: radmila.kovacevic@etf.ues.rs.ba

Борис Самарџија - Референт за књиговодствене послове
Email: boris.samardzija@etf.ues.rs.ba

  • Адреса: Вука Караџића 30

  • Телефон: +387 (0)57 340 307

ИТ подршка

Бојан Суботић, дипл. инж. ел. - Стручни сарадник у настави
Email: bojan.subotic@etf.ues.rs.ba

  • Адреса: Вука Караџића 30