Studijski program Računarstvo i informatika

Registar studijskog programa

Elektrotehnički fakultet - Računarstvo i informatika
Naziv studijskog programa Računarstvo i informatika
Broj dozvole za izvođenje studijskog programa 07.2-9485/07
Datum dozvole za izvođenje studijskog programa 25.12.2007.
Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 01.1-4371/07
Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 28.06.2007.
Akademska titula i stručno (naučno) zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa Diplomirani inženjer elektrotehnike - Računarstvo i informatika
Trajanje studijskog programa - semestara 8
Ukupan broj ESPB bodova koji se stiče završetkom studijskog programa 240
Uslov za upis studijskog programa Završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit
Da li je predviđena studentska praksa? Da
Trajanje studentske prakse 60 sati

Ciljevi studijskog programa

Osim opštih ciljeva studijskog programa Računarstvo i informatika postoje i posebni:

 • sticanje znanja i vještina iz opštestručnih predmeta iz oblasti elektroteh­nike, prirodnih nauka, društvenih nauka, stranih jezika i opštih i praktično primjenljivih znanja iz oblasti računarske tehnike i informatike. Ova znanja se stiču kroz zajedničke programske sadržaje.
 • da kroz uže stručni dio studija studenti steknu znanja i vještine iz:
  • objektno orijentisanog programiranja, WEB/Internet programiranja,
  • arhitekture i organizacije računara,
  • baza podataka (kreiranje, korišćenje, upravljanje),
  • sistemskog softvera,
  • oblasti interakcije čovjeka i računara,
  • projektovanja softvera i hardvera sistema za različite primjene,
  • projektovanja i održavanja računarskih mreža,
  • sigurnosti računarskih mreža i sistema,
  • paralelnih računarskih sistema,
  • primjene i održavanja komunikacionog računarskog hardvera.

Ishodi učenja

Posebni ishodi procesa učenja po završetku prvog ciklusa su:

 • stečena znanja i vještine iz opštestručnih predmeta iz oblasti elektroteh­nike, prirodnih nauka, društvenih nauka, stranih jezika i opštih i praktično primjenljivih znanja iz oblasti računarske tehnike i informatike,
 • znanje, razumijevanje i sposobnost za:
  • primjenu objektno orijentisanog programiranja (različiti programski jezici višeg nivoa),
  • WEB/Internet programiranje,
  • kreiranje, korišćenje, upravljanje bazama podataka,
  • razvoj aplikacija za interakciju čovjeka i računara,
  • projektovanje softvera i hardvera sistema za različite primjene,
  • projektovanje i održavanja računarskih mreža,
  • projektovanje i razvoj sistema sigurnosti računarskih mreža,
  • primjenu paralelnih računarskih sistema,
  • primjenu i održavanje komunikacionog računarskog hardvera.
 • da prihvate, primjene i unaprijede različita savremena rješenja i dostignuća iz cijelog svijeta

Akademski naziv

Diplomirani inženjer elektrotehnike
Odsjek za računarstvo i informatiku

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

(V 1.4b)

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
V VI
PR V ECTS PR V ECTS
1. Diskretna matematika 2 2 5,0 1. Algoritmi i strukture podataka 2 2 5,0
2. Osnove telekomunikacija 2 3 6,0 2. Baze podataka 3 3 7,0
3. Digitalna elektronika 2 3 6,0 3. Prenos podataka 2 3 6,0
4. Operativni sistemi 2 3 6,0 4. Projekat  - 1 0 2 2,0
5. Arhitektura i organizacija računara 2 2 5,0 5. Izborni predmet RI – 3.1 2 2 5,0
6. Praktična nastava 0 2 2,0 6. Izborni predmet RI – 3.2 2 2 5,0
  U K U P N O 10 15 30   U K U P N O 11 14 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

 

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
VII VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Računarske mreže 2 2 5,0 1. Projektovanje informacionih sistema 3 3 7,0
2. Programski prevodioci 2 2 5,0 2. Paralelni računarski sistemi 2 3 6,0
3. Mikroprocesorski sistemi 2 2 5,0 3. Projekat  - 2 0 2 2,0
4. Internet tehnologije i programiranje 2 3 7,0 4. Izborni predmet RI – 4.2 2 2 5,0
5. Praktičan rad  -  ferijalna praksa 0 4 3,0 5. Izborni predmet RI – 4.3 2 2 5,0
6. Izborni predmet  RI - 4.1 2 2 5,0 6. Završni samostalan rad 0 4 5,0
  U K U P N O 10 15 30   U K U P N O 9 16 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

1. Lista izbornih predmeta


R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
VI VII, VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Kontroleri i U-I uređaji 2 2 5,0 1. Projektovanje sistemskog softvera 2 2 5,0
2. Digitalna obrada signala 2 2 5,0 2. Računarska grafika 2 2 5,0
3. Tehnike i metode programiranja 2 2 5,0 3. Vještačka inteligencija 2 2 5,0
4. Specifikacija softvera i modelovanje softvera 2 2 5,0 4. Softverski alati baze podataka 2 2 5,0
5. Jedan od predmeta III godine studija, VI semestar, sa drugih odsjeka 2 2 5,0 5. Menadžment u inženjerskoj praksi 2 2 5,0
6.         6. Jedan od predmeta IV godine studija, odgovarajući semestar, sa drugih odsjeka 2 2 5,0
 1. Praktičan rad - ferijalna praksa
  Ferijalna praksa se obavlja u toku letnjeg raspusta posle VI semestra. Trajanje letnje prakse je 60 radnih sati, odnosno 8 radnih dana. Rezultati praktičnog rada se opisuju u "Dnevniku praktičnog rada".
 1. Samostalna izrada projekata
  Student je u obavezi da uradi dva samostalna projekta: Projekat - 1 iz jednog od predmeta iz III godine studija, Projekat - 2 iz jednog od predmeta iz IV godine studija. Kroz razradu programskih sadržaja broj predmeta u kojima se predviđa projekat može biti smanjen.
 1. Analiza nastavnog plana posle 4 godine studija (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Svi odsjeci imaju zajednička prva 4 semestra, prvu i drugu godinu studija.
  Broj ispita: 43+5 (Praktična nastava, Projekat - 1,2, Praktičan rad-ferijalna praksa, Završni samostalan rad)
  Broj ECTS kredita: 240
  Broj samostalnih projekata: 2 (bez "Dnevnika praktičnog rada" i "Završnog samostalnog rada")
  Broj izbornih predmeta: 5 iz grupe od 9+2 predmeta (2 predmeta se mogu birati sa drugih odsjeka)
  Ukupno opterećenje: 3120 sati, od toga: kroz predavanja     1365 (43,7%), kroz vježbe i ostalo 1755 (56,3%)