Новости - Настава

Слика
Лабораторијске вјежбе из Рачунарских мрежа ће се одржати 5.2. (прва и друга вјежба) и 9.2. (трећа и четврта вјежба) са почетком од 9. Студенти који желе да раде лабораторијске вјежбе морају попунити упитник на Moodle курсу предмета.

Опширније
Слика
Katedra za Menad¾ment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje 1. online IT takmièenje u Bosni i Hercegovini. Cilj takmièenja jeste testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u programiranju (MTA certifikate), a najbolji takmièari æe pored svjetski priznatih certifikata osvojiti i nagrade. Uèešæe u takmièenju æe omoguæiti: - mladim ljudima da ovladaju IT vještinama (imaæe priliku dobiti certifikat koji je pokazatelj kompetencija iz oblasti ICT-a, a koji je osigurao Evropski komitet za standardizaciju definišuæi ga okvirom za ICT e-kompetencije, MTA Certifikat); - mladim osobama da se predstave kao spospoban i konkurentan pojedinac na tr¾ištu rada; - da uèesnici (srednjoškolci i studenti) steknu meðunarodno priznate certifikate. Takmièenje je planirano za 24. juni 2020. godine u 12:00h. Prijave se vrše na putem linka: http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/682138?newtest=Y&lang=en&fbclid=IwAR2ovrvIUk1Niao_XFsEGU9kc9TnxMt7ryzG9HrT_EMC9eZfgtWG1pqWwfk Broj mjesta je ogranièen.

Опширније
Слика
U okviru saradnje Univerziteta u Istoènom Sarajevu sa Bialistok Univerzitetom Tehnologije iz Poljske u oblasti meðunarodne razmjene studenata, objavljen je konkurs za prijavu studenata za razmjenu u toku zimskog semestra školske 2020/2021. Za studente je obezbijeðena stipendija koja pokriva troškove boravka i putne troškove. Tekst konkursa i dodatne informacije se nalaze u prilo¾enom dokumentu. Broj studenata ETF-a koji mogu uèestvovati u razmjeni je 1. Pozivaju se zainteresovani kandidati da prijave i potrebnu dokumentaciju dostave putem protokola ETF-a do 30.06.2020. godine. Dodatne informacije o navedenom univerzitetu su dostupne na sljedeæim adresama: https://pb.edu.pl/en/ https://irk2.uci.pb.edu.pl/en-gb/ https://pb.edu.pl/en/admissions/ http://iro.pb.edu.pl/pl/course

Опширније
Слика
Одбрана лабораторијских вјежби из Програмских језика одржаће се у понедељак (08.06). Сви који планирају да бране вјежбе у овом термину потребно је да ми се јаве на емаил најкасније до петка (05.06). Сатница ће бити накнадно објављена.

Опширније