Новости - Настава

Слика
Надокнада лабораторијских вјежби из Рачунарских мрежа биће одржана 4.5.2021. од 15. Могуће је радити било које двије вјежбе. Заинтересовани студенти треба до 30.4. да попуне упитник на Moodle курсу и наведу које вјежбе ће радити.

Опширније
Слика
Лабораторијске вјежбе из Рачунарских мрежа ће се одржати 5.2. (прва и друга вјежба) и 9.2. (трећа и четврта вјежба) са почетком од 9. Студенти који желе да раде лабораторијске вјежбе морају попунити упитник на Moodle курсу предмета.

Опширније
Слика
Katedra za Menad¾ment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje 1. online IT takmièenje u Bosni i Hercegovini. Cilj takmièenja jeste testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u programiranju (MTA certifikate), a najbolji takmièari æe pored svjetski priznatih certifikata osvojiti i nagrade. Uèešæe u takmièenju æe omoguæiti: - mladim ljudima da ovladaju IT vještinama (imaæe priliku dobiti certifikat koji je pokazatelj kompetencija iz oblasti ICT-a, a koji je osigurao Evropski komitet za standardizaciju definišuæi ga okvirom za ICT e-kompetencije, MTA Certifikat); - mladim osobama da se predstave kao spospoban i konkurentan pojedinac na tr¾ištu rada; - da uèesnici (srednjoškolci i studenti) steknu meðunarodno priznate certifikate. Takmièenje je planirano za 24. juni 2020. godine u 12:00h. Prijave se vrše na putem linka: http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/682138?newtest=Y&lang=en&fbclid=IwAR2ovrvIUk1Niao_XFsEGU9kc9TnxMt7ryzG9HrT_EMC9eZfgtWG1pqWwfk Broj mjesta je ogranièen.

Опширније