Новости

Слика

Izvor: Lanaco

Kao kompanija koja neprestalno potvrđuje svoje angažovanje u domenu izgrađivanja kvalitetnih odnosa sa akademskom zajednicom kroz brojne programe i podršku razvoju stručnog kadra, juče smo u Sarajevu, potvrdili još jednu u nizu saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, centar je naučnog znanja u domenu informacionih tehnologija na području Istočnog Sarajeva, a sa potpisivanjem Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, kompanija pokazuje spremnost da zajedno sa akademskom zajednicom radi na inovacijama kao i primjeni tehnologija koje za cilj imaju izgradnju modernog društva.

1 2 3 4 5 6

Ova saradnja omogućava simbiozu tehničke ekspertize, praktičnih uvida i teorijskih okvira zbog čega je moguće postići potpunu efikasnost u kreiranju i implementaciji održivih rješenja.

Kroz planirani timski rad i upotebu IoT tehnologija u oblasti izgradnje pametnih gradova, realizovaće se održiva rješenja, a koja imaju za cilj dati odgovore na kompleksne izazove urbane sredine i unaprijediti svakodnevni život stanovništva.

Značaj ove saradnje ogleda se i u objedinjavanju talenata i profesionalaca u najnovijim metodologijama i tehnologijama, ali i ulaganju u stvaranje novih mladih snaga u IT zajednici, kojima se kroz ovakve projekte otvara mogućnost zapošljavanja u kompaniji koja ima regionalno priznanje.

  • Подијели на друштвеним мрежама