Život na ETF-u

Šta reći o studentskom životu na Elektrotehničkom fakultetu ?!

Kada završimo Srednju školu nađemo se na raskršću! Koji put odabrati, kojim putem treba naučiti hoditi, da li će nas taj izbor usrećiti, da li će izabrani put potpuno ispunti našu ličnost i naša očekivanja od života?! To su brojna pitanja koja nam se vrte po glavi. Donijeti odluku nije lako!

Kada smo se već odlučili za jednu profesiju, ostaje samo da  započnemo hod putem koji smo izabrali nadajući da ćemo se na tom putu potpuno razviti u zdravu akademsku ličnost.

Prvi put ulazimo u zgradu Elektrotehničkog fakulteta da predamo svjedočanstva, uhvati nas i tada neki mali treptaj. Šta li je to? Možda strah da nismo napravili dobru odluku ili da nećemo moći da tu afirmišemo svoju ličnost na način kakav smo oduvijek željeli.   Dan prijemnog  ispita  iz matematike je, a toliko misli, toliko znanja ili neznanja u glavi jednoga budućeg brucoša. Ovo je prvi test znanja na ETF-u, a biće ih još mnogo.  Učimo kako da pristupamo obavezama na ovom fakultetu. Treba to uraditi što je moguće bolje i na taj način naći svoje mjesto u svijetu elektrotehnike jer svi negdje pripadamo, po ličnosti, po znanju, svi imamo neko svoje mjesto u društvu, to je realnost.

Nemojte misliti da je život studenta samo učenje,  mnogo više je od toga, to je i druženje! Na Elektrotehničkom  fakultetu imamo i studentske organizacije koje upotpunjuju društveni život studenata. Učimo kako da se organizujemo, kako da pomažemo jedni drugima, učimo jedni od drugih i stičemo životne prijatelje. Sve nas sjedinjava jedna ustanova, jedna profesija. Konačno smo dobili i index, postali samo zvanično studenti Elektrotehničkog fakulteta. Slijede Brucoške večeri koje organizuju studentske organizacije, gdje upoznajemo svoje kolege. Svaki student, kao član ETF-a, ima mogućnost da postane član jedne od studentskih organizacija. Na našem fakultetu postoje dvije studentske organizacije koje se bave pitanjima studenata, a to su Steleks i Eestec.

  • Steleks (STudentski elektrotehnički klub i servis)  je osnovan 22.11.1968. godine kao udruženje građana.  Stvoren je da bi pomogao studentima pri ostvarivanju njihovih osnovnih prava tokom studija, što je ujedno i njegov primarni zadatak. Tokom vremena ova organizacija je dobijala na svome značaju i zauzela glavno mjesto u organizovanju studenata elektrotehnike. U okviru Steleksa organizovane su razne aktivnosti edukativnog,  kulturnog, sportskog sadržaja. Steleks je vrhovna organizacija koja se bavi pitanjem organizovanja sportskih takmičenja i takmičenja iz znanja  tj., organizovanjem ELEKTRIJADE. Da bi prikupili sredstava, za odlazak na takmičenje, studenti se uključuju u razne aktivnosti. Jedna od mnogih aktivnosti je  pošumljavanje, koja ne samo da je studentima obezbijedila materijalna sredstva za odlazak na ELEKTRIJADU već i  dobro druženje kroz rad. Studentiu, koji se bore da ova studentska organizacija i dalje bude osnovna ćelija studentskog života, učestvuju u raznim humanitarnim akcijama, npr. doniranje krvi. Kao znak zahvalnosti zdrastvenih ustanova, studenti dobijaju pravo da učestvuju na raznim simpozijumima na kojima se podstiču na dalji volonterski rad. U okviru nadležnosti Steleksa su i organizacije žurki. Jedna od najpoznatijih tematskih zabava koje Steleks organizuje je i Graphity party, gdje studenti imaju mogućnost da iskžu svoju kreativnost crtajući razne motive na majicama. Ni nagrade ne izostaju, najkreativnija majica dobija nagradu, tako da je dobra zabava zagarantovana, a i takmičarski duh je uvijek prisutan, naravno, sve u granicama normale. Da ne zaboravimo i mnogobrojna druženja sa članovima drugih studentskih organizacija i posjećivanje njihovih zabava. To je ono što studentski život čini potpunim. Ako ste član Steleksa, imate mogućnost da iskažete svoju kreativnost i sposobnost za organizovanje raznih studentskih manifestacija. Dobre i kreativne ideje su nam uvijek dobro došle. Članovi Steleksa, a i svi zainteresovani studenti sa svojim idejama mogu pomoći u pisanje časopisa „Elektropionir”. Taj časopis je zbirka studentskih „bisera” na fakultetu, a  u isto vrijeme jako edukativne prirode, sa dosta tema iz oblast Elektrotehnike.

  • Udruženje studenata elektrotehnike Evrope (Electrical Engineering STudents European assoCiation) je organizacija studenata elektrotehničkih i informatičkih nauka sa univerziteta iz čitave Evrope. Lokalni Komitet je naziv za lokalni ogranak ove organizacije. EESTEC trenutno broji 46 lokalnih komiteta u više od 20 evropskih zemalja, sa preko 2000 članova. Naš lokalni komitet jednom godišnje organizuje razmjenu studenata. Druženja sa studentima iz raznih zemalja su  okvir ovoga programa. 

U prostoroijama Elektrotehničkog fakulteta se nalazi i lokalna Cisco akademija u trajanju od četiri semestra. To je kurs koji osposobljava studente u oblasti mreže i umrežavanja i priprema ih za posjedovanje kvalifikacija za rad na savremenoj CISCO opremi. Studenti ETF-a imaju određene popuste pri uplati semestra. Vrijedni studenti imaju mogućnost za afirmacijom svojih sposobnosti kroz pisanje radova koje prezentuju na Simpozijumu Infoteh Jahorina  svake godine. Tada  mogu  da upoznaju mnoge uspješne ljude iz oblasti nauke i da formiraju sebi model uspješnog akademskog građanina. Svake godine posle završenog ispitnog roka,  organizuju studentsku zurku na otvorenom ispred studentskog doma koji se nalazi u Čiči, nedaleko od Elektrotehničkog fakulteta.

Elektrijadu, koju ako ste student ETF-a, nemojte da propustite! Studenti ETF-a u Istočnom Sarajevu su osvojili brojne nagrade iz sporta i znanja na ELEKTRIJADAMA koje su održavane u Tesliću, Kopaoniku, Čanju, Budvi, Ohridu...

Pridružite nam se i živite život studenta Elektrotehničkog fakulteta, nije to loše!

 

Dajana Cerovina, student III godine,  Računarstvo i informatika