Асоцијација за промоцију електромобилности (АПЕМ)


Један од главних циљева оснивања Асоцијације за промоцију електромобилности (АПЕМ) на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву је промовисање и популаризација коришћења електричних возила у саобраћају. Главне активности Асоцијације усмјерене су на одржавање радионица са циљем промовисања електромобилности у локалним и градским заједницама, учествовање у изради стратегија развоја и подстицање електромобилности на локалном, градском, ентитетском и државном нивоу, прикупљање фондова за научно-истраживачки рад из области електромобилности, давање приједлога и мишљења у вези са модернизацијом наставних планова и програма итд. С обзиром на значај и све већу заступљеност електромобилности у свијету, постојање и рад Асоцијације представља значајан искорак у праћењу савремених трендова у развоју технологије и друштва.


Приступница

Акциони план

Број чланова асоцијације: 51

- Представници јавних институција, локалних заједница, високошколских установа, студенти,..


Активности асоцијације:

  • Промоција GREEN WEEK
  • GREEN WEEK 22-26. април 2024.

Такође, једна од важних активности Асоцијације биће и организовање догађаја Зелена недјеља. Циљ овог догађаја је упознавање јавности са циљевима пројекта али и подизање свијести код грађанства и свих заинтересованих страна о важности електромобилности. Сам догађај ће трајати пет дана и организоваће се у недјељи у којој се обиљежава Дан планете Земље (у априлу). ЕМ асоцијација ће у оквиру овог петодневног догађаја спровести низ активности и радионица које ће имати за циљ да се како циљним групама тако и друштву у глобалу и власницима електричних возила пруже разумљиве информације о потребама за развој електромобилности као и о повољном утицају на животну средину. Пројекат тежи ка значајном повећању свијести и разумијевања циљних група о питањима која се односе на електромобилност, чиме ће се створити повољни услови за брзо унапређење квалитета образовања из области ЕМ у земљама Западног Балкана.


Корисни линкови:

Pelmob project

Green week event

The European Green Deal