Prezime: Ime: Broj diplome: *Prilikom pretrage po imenu i prezimenu obavezan je unos naših slova (č,ć,ž,š,đ). Ako je slučaj da je prvo slovo imena ili prezimena Ž ili Š obavezno unijeti prvo slovo veliko!!!.
Godina upisa: Godina diplomiranja:  
Pretraga završena
Pronađeno je 3498 diplomaca
stranica 1 od 70


Prezime Ime
(Ime roditelja)
Godina upisa Br. Dipl. Datum Dipl. Odsjek-Smjer
Vincek Vilko
(Alojz)
196012.7.1965Elektrotehnički-Električna vuča
Misita Rajko
(Vlado)
1960228.9.1965.Elektrotehnički-Električne mašine
Šečić Ismet
(Mustafa)
1960311.12.1965.Elektrotehnički -Električni aparati
Rašević Sreten
(Miloš)
1960418.12.1965.Elektrotehnički- Električni aparati
Hadžialić Anton
(Ejub)
1960524.2.1966.Elektrotehnički -Električne mašine
Radić Ratko
(Đorđe)
196064.3.1966.Elektrotehnički - Električne mašine
Rudić Ostoja
(Lazar)
1960711.3.1966.Energetika
Užičanin Abdulah
(Hasan)
1960812.3.1966.Električna mjerenja
Dubreta Zdenko
(Luka)
196098.4.1966.Električni aparati
Abdurahmanović Halid
(Abdurahman)
1960106.5.1966.Električna mjerenja
Janjić Slobodan
(Milan)
19601131.5.1966.Električna vuča
Gajić Zoran
(Milorad)
19601210.6.1966.Električni aparati
Mujčinović Mehmed
(Derviš)
19611329.6.1966.Automatika
Brđanović Zvonko
(Stjepan)
19611415.7.1966.Automatika
Škapur Šekib
(Hasan)
1961151.8.1966.Energetika
Mirić Sekula
(Miroslav)
1960162.9.1966.Električni aparati
Brkić Veronika
(Mato)
19601712.9.1966.Energetika
Alempijević Dragoslav
(Jezdimir)
19601815.9.1966.Električne mašine
Drnda Aiša
(Muharem)
19601915.9.1966.Električna vuča
Mudrinić Boško
(Dane)
19632015.9.1966.Energetika
Daidžić Asim
(Muhamed)
1961215.11.1966.Energetika
Salihbegović Adnan
(Hakija)
1961227.12.1966.Automatika
Šmit Zdenko
(Stjepan)
1961237.12.1966.Automatika
Majer Ivica
(Josip)
19602420.12.1966.Energetika
Hadžialić Rašid
(Mustafa)
19612530.8.1966.Energetika
Polić Rade
(Miloš)
19602629.12.1966.Električne mašine - Energetika
Spasojević Slobodan
(Časlav)
19602729.12.1966.Električne mašine - Energetika
Hadžiegrić Sead
(Mustafa)
1960285.1.1967.Električne mašine - Energetika
Vidović Ninoslav
(Rodoljub)
1960298.2.1967.Električne mašine - Energetika
Đuliman Hamdija
(Salem)
19613028.2.1967.Električne mašine - Elektroindustrija
Ljubičić Dobrivoje
(Božidar)
19633128.2.1967.Električne mašine - Električna vuča
Lojo Taib
(Ibro)
19613210.3.1967.Energetika
Mujkić Kemal
(Mustafa)
19613317.3.1967.Energetika
Ljevak Miroslav
(Vladimir)
19603417.3.1967.Električne mašine - Energetika
Galijatović Šebib
(Hivzija)
19613530.3.1967.Električna mjerenja - Energetika
Jovanić Branko
(Miloš)
19613610.4.1967.Električne mašine - Energetika
Mešanović Ahmed
(Hamdija)
19613727.1.1967.Električni aparati - Elektroindustrija
Džeko Alija
(Mujo)
1961388.4.1967.Električne mašine - Energetika
Anžić Davorin
(Srećko)
19613914.4.1967.Automatika
Krvavac Jusuf
(Šaćir)
19614025.4.1967.Električni aparati - Elektroindustrija
Ajdinović Šerifa
(Omer)
19614111.5.1967.Automatika
Nikolić Savo
(Mitar)
19614213.5.1967.Električne mašine - Energetika
Kokot Rade
(Dušan)
19634319.5.1967.Energetika
Muratović Dževad
(Murat)
19624422.5.1967.Automatika
Ćilerdžić Nihad
(Husein)
19634529.5.1967.Električne mašine - Električna vuča
Prokopljević Dušan
(Žarko)
19624629.5.1967.Električne mašine - Električna vuča
Fazlibegović Mejrema
(Mehmed)
19614730.5.1967.Automatika
Vasiljević Ivan
(Milan)
1963485.6.1967.Električna vuča
Mulalić Jusuf
(Mustafa)
1963499.6.1967.Energetika
Moravski Stanislav
(Nikola)
19615013.6.1967.Električni aparati - Elektroindustrija
stranica 1 od 70