Study program - Computer Science and Informatics

Register of study programs

Faculty of Electrical Engineering - Computer Science and Informatics
Curriculum for the 1st cycle of studies of CS&I DOWNLOAD
Name of the study program Computer Science and Informatics
The number of the permit for the execution of the study program 07.2-9485/07
Date of permission to carry out the study program 25.12.2007.
Number of certificate of initial accreditation of the study program 01.1-4371/07
Date of certificate of initial accreditation of the study program 28.06.2007.
Academic title and professional (scientific) title that is acquired upon completion of the study program Graduated in Electrical Engineering - Computer Science and Informatics
Duration of the study program - semester 8
The total number of ECTS points that are acquired upon completion of the study program 240
Requirement for study program enrollment Finished four-year high school and passed the entrance exam
Is student internship planned? Yes
Duration of student practice 60 hours

Objectives of the study program

In addition to the general objectives of the Computer Science and Informatics study program, there are also specific ones:

 • acquisition of knowledge and skills in general subjects in the field of electrical engineering, natural sciences, social sciences, foreign languages ​​and general and practically applicable knowledge in the field of computer technology and informatics. This knowledge is acquired through common program contents.
 • that through the more specialized part of the studies, students acquire knowledge and skills from:
  • object-oriented programming, WEB/Internet programming,
  • computer architecture and organization,
  • database (creation, use, management),
  • system software,
  • areas of human-computer interaction,
  • designing software and hardware systems for various applications,
  • design and maintenance of computer networks,
  • security of computer networks and systems,
  • parallel computer systems,
  • about application and maintenance of communication computer hardware.

Learning outcomes

Specific outcomes of the learning process upon completion of the first cycle are:

 • acquired knowledge and skills from general subjects in the field of electrical engineering, natural sciences, social sciences, foreign languages ​​and general and practically applicable knowledge in the field of computer technology and informatics,
 • knowledge, understanding and ability to:
  • application of object-oriented programming (different high-level programming languages),
  • WEB/Internet programming,
  • creation, use, management of databases,
  • development of applications for human-computer interaction,
  • designing software and hardware systems for various applications,
  • design and maintenance of computer networks,
  • design and development of computer network security systems,
  • application of parallel computer systems,
  • application and maintenance of communication computer hardware.
 • to accept, apply and improve various modern solutions and achievements from all over the world

Academic title

Graduated in Electrical Engineering
Department of Computing Scince and Informatics

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Faculty of Electrical Engineering

Department of Computing Scince and Informatics

PR – lectures, V – exercises, ECTS – number of credits

1.4б)

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
V VI
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
1. Дискретна математика 2 2 5,0 >1. Алгоритми и структуре података 2 2 5,0
2. Основе телекомуникација 2 3 6,0 2. Базе података 3 3 7,0
3. Дигитална електроника 2 3 6,0 3. Пренос података 2 3 6,0
4. Оперативни системи 2 3 6,0 4. Пројекат- 1 0 2 2,0
5. Архитектура и организација рачунара 2 2 5,0 5. Изборни предмет РИ – 3.1 2 2 5,0
6. Практична настава 0 2 2,0 6. Изборни предмет РИ – 3.2 2 2 5,0
  У К У П Н О 10 15 30   У К У П Н О 11 14 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
VII VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Рачунарске мреже 2 2 5,0 1. Пројектовање информационих система 3 3 7,0
2. Програмски преводиоци 2 2 5,0 2. Паралелни рачунарски системи 2 3 6,0
3. Микропроцесорски системи 2 2 5,0 3. Пројекат - 2 0 2 2,0
4. Интернет технологије и програмирање 2 3 7,0 4. Изборни предмет РИ – 4.2 2 2 5,0
5. Практичан рад - феријална пракса 0 4 3,0 5. Изборни предмет РИ – 4.3 2 2 5,0
6. Изборни предмет РИ - 4.1 2 2 5,0 6. Завршни самосталан рад 0 4 5,0
  У К У П Н О 10 15 30   У К У П Н О 9 16 30
SСедмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ОДСЈЕК ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ РИ - 3.1, - 3.2
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ РИ - 4.1, РИ - 4.2, РИ - 4.3
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р
VI VII, VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Контролери и У-И уређаји 2 2 5,0 1. Пројектовање системског софтвера 2 2 5,0
2. Дигитална обрада сигнала 2 2 5,0 2. Рачунарска графика 2 2 5,0
3. Технике и методе програмирања 2 2 5,0 3. Вјештачка интелигенција 2 2 5,0
4. Спецификација софтвера и моделовање софтвера 2 2 5,0 4. Софтверски алати базе података 2 2 5,0
5. Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека 2 2 5,0 5. Менаџмент у инжењерској пракси 2 2 5,0
6.         6. Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека 2 2 5,0
 1. Практичан рад - феријална пракса
  Феријална пракса се обавља у току летњег распуста после ВИ семестра. Трајање летње праксе је 60 радних сати, односно 8 радних дана. Резултати практичног рада се описују у "Дневнику практичног рада".

 2. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 1 из једног од предмета из ИИИ године студија, Пројекат - 2 из једног од предмета из ИВ године студија. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 3. Анализа наставног плана после 4 године студија (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 43+5 (Практична настава, Пројекат - 1,2, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад)
  Број ЕЦТС кредита: 240
  Број самосталних пројеката: 2 (без "Дневника практичног рада" и "Завршног самосталног рада")
  Број изборних предмета: 5 из групе од 9+2 предмета (2 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3120 сати, од тога: кроз предавања 1365 (43,7%), кроз вјежбе и остало 1755 (56,3%)