Study program Master`s degree - Computer Technology and Informatics

 

Objectives of the study program

In addition to the general goals of the Computer Engineering and Informatics study program, there are also specific ones:

 • training for monitoring and participating in research and scientific work in various narrow areas of Information Technologies.

 

Learning outcomes

Special outcomes of the learning process after the end of the second cycle are:

 • professionally trained scientific and professional staff with well-founded abilities for independent or team scientific research work in various narrow areas for the field of Information Technology.

Academic title

Master of Electrical Engineering
Department of Computer Technology and Informatics

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Faculty of Electrical Engineering

STUDY PROGRAM: COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATICS
MASTER STUDY


V-2 PR – пlectures, V – exercises, ECTS – number of credits

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
I (IX) II (X)
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
1. Методологија научног рада 2 1 3,0 1. Изборни предмет РИ - 5.4 2 2 5,0
2. Напредне рачунарске архитектуре 3 2 6,0 2. Пројекат - 3 4 2 5,0
3. Софтверско инжењерство и технологије 3 2 6,0 3. Завршни мастер рад 15 20
4. Изборни предмет РИ - 5.1 2 2 5,0 4.
5. Изборни предмет РИ - 5.2 2 2 5,0 5.
6. Изборни предмет РИ - 5.3 2 2 5,0 6.
  У К У П Н О 14 11 30   У К У П Н О 25 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
Предмети РИ - 5.1, РИ - 5.2, РИ - 5.3, РИ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
Предмети РИ - 5.1, РИ - 5.2, РИ - 5.3, РИ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р
I ili II (IX, X) I ili II (IX, X)
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Електронско пословање 2 2 5,0 1. Инфраструктура за електронско пословање 2 2 5,0
2. Криптографија и заштита података 2 2 5,0 2. Управљање електронским документима 2 2 5,0
3. Програмирање корисничких интерфејса 2 2 5,0 3. Квалитет софтвера 2 2 5,0
4. Софтверске технике 2 2 5,0 4. Програмирање у реалном времену 2 2 5,0
5. Методе интелигентног управљања 2 2 5,0 5. Управљање радним процесима 2 2 5,0
6. Пројектовање система са уграђеним рачунаром - ембедед системи 2 2 5,0 6. Рачунарско пројектовање електронских склопова 2 2 5,0
7. Рачунарски периферни уређаји 2 2 5,0 7. Програмибилни логички контролери 2 2 5,0
 1. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 3 из једног од предмета из IX семестра, Пројекат-4 из једног од предмета из X семестра. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 2. Анализа наставног плана после 5 година студија (Master Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 52+8 (Практична настава, Пројекат - 1,2,3,4, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад, Завршни магистарски рад)
  Број ЕЦТС кредита: 300
  Број самосталних пројеката: 4 (без "Дневника практичног рада", "Завршног самосталног рада" и "Завршног магистарског рада")
  Број изборних предмета: 11 из групе од 19+4 предмета (4 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3870 сати, од тога: кроз предавања 1665 (43,0%), кроз вјежбе и остало 2205 (57,0%)