Study program - Fundamental Base

UNIVERSITY IN EAST SARAJEVO

Faculty of Electrical Engineering

Common part of study programs

PR – lectures, V – exercises, ECTS – number of credits

1.4б)

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
I II
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Математика - 1 3 3 7,0 1. Математика - 2 3 3 7,0
2. Физика 3 2 6,5 2. Увод у програмирање 2 3 5,5
3. Основи електротехнике - 1 3 3 7,0 3. Основи електротехнике - 2 3 3 7,0
4. Основи рачунарске технике 2 2 5,5 4. Физички основи електротехнике 2 2 5,5
5. Увод у менаџмент 2 0 2,0 5. Апликативни софтвер 0 2 3,0
6. Енглески језик - 1 1 1 2,0 6. Енглески језик - 2 1 1 2,0
У К У П Н О 14 11 30 У К У П Н О 11 14 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

 

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
III IV
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Математика - 3 3 2 6,0 1. Нумеричка математика 2 3 6,0
2. Теорија електричних кола - 1 2 2 5,0 2. Теорија електричних кола - 2 2 2 5,0
3. Електрична мјерења 2 2 5,0 3. Елкектромагнетика - 1 3 3 6,0
4. Електроника - 1 3 3 6,0 4. Електроника - 2 2 2 5,0
5. Програмски језици 2 2 6,0 5. Објектно орјентисано програмирање 2 2 6,0
6. Енглески језик - 3 1 1 2,0 6. Енглески језик - 4 1 1 2,0
У К У П Н О 13 12 30 У К У П Н О 12 13 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30