Study program Master`s degree - Automation and Electronics

 

Objectives of the study program

Apart from the general objectives of the Automation and Electronics study program, there are also specific ones:

 • training for monitoring and participating in research and scientific work in the field of automation of production processes in various industrial branches, traffic, service activities,
 • training for monitoring and participating in research and scientific work in the field of robotics,
 • industrial robots, robots in hazardous environments,
 • getting to know, understanding and using complex modern software packages that have been developed for applications in various areas of automation and electronics.

 

Learning outcomes

Special outcomes of the learning process after the end of the second cycle are:

 • professionally trained scientific and professional staff with well-founded abilities for independent or team scientific research work in various narrow areas for the field of Automation and the field of Electronics.

Academic title

Master of Electrical Engineering
Field of Automatics and Electronics

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Faculty of Electrical Engineering

STUDY PROGRAM: AUTOMATICS AND ELECTRONICS
MASTER STUDY


V-2 PR – Lectures, В – exercises, ECTS – number of credits

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
I (IX) II (X)
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
1. Методологија научног рада 2 1 3,0 1. Изборни предмет АЕ - 5.4 2 2 5,0
2. Роботика и аутоматизација 3 2 6,0 2. Пројекат - 3 4 2 5,0
3. Теорија стабилности система управљања 3 2 6,0 3. Завршни мастер рад 15 20
4. Изборни предмет АЕ - 5.1 2 2 5,0 4.
5. Изборни предмет АЕ - 5.2 2 2 5,0 5.
6. Изборни предмет АЕ - 5.3 2 2 5,0 6.
  У К У П Н О 14 11 30   У К У П Н О 25 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р
I ili II (IX, X) I ili II (IX, X)
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Адаптивни системи 2 2 5,0 1. Оптоелектроника 2 2 5,0
2. Пројектна документација 2 2 5,0 2. Мехатроника 2 2 5,0
3. Дистрибуирани управљачки системи 2 2 5,0 3. Програмабилни логички контролери 2 2 5,0
4. Интелигентне машине и ситеми 2 2 5,0 4. Софтверско инжењерство и технологије 2 2 5,0
5. Методе интелигентног управљања 2 2 5,0 5. Рачунарско пројектовање електронских склопова 2 2 5,0
6. Пројектовање система са уграђеним рачунаром - ембедед системи 2 2 5,0 6. Енергетска електроника 2 2 5,0
7. Савремени управљачки алгоритми 2 2 5,0 7. Управљање радним процесима 2 2 5,0
 1. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 3 из једног од предмета из IX семестра, Пројекат - 4 из једног од предмета из X семестра. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 2. Aнализа наставног плана после 5 година студија (Master Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 53+7 (Пројекат - 1,2,3,4, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад, Завршни магистарски рад)
  Број ЕЦТС кредита: 300
  Број самосталних пројеката: 4 (без "Дневника практичног рада", "Завршног самосталног рада" и "Завршног магистарског рада")
  Број изборних предмета: 11 из групе од 20+4 предмета (4 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење:3870 сати, од тога: кроз предавања 1695 (43,8%), кроз вјежбе и остало 2175 (56,2%)