Study program - Electric Power Engineering

Register of study programs

Faculty of Electrical Engineering - Electric Power Engineering
Curriculum for the 1st cycle of EE studies DOWNLOAD
Name of the study program Electric Power Engineering
The number of the permit for the execution of the study program 07.2-9485/07
Date of permission to carry out the study program 25.12.2007.
Number of certificate of initial accreditation of the study program 01.1-4371/07
Date of certificate of initial accreditation of the study program 28.06.2007.
Academic title and professional (scientific) title that is acquired upon completion of the study program Graduated in electrical engineering - Power Engineering
Duration of the study program - semester 8
The total number of ECTS points that are acquired upon completion of the study program 240
Requirement for study program enrollment Finished four-year high school and passed the entrance exam
Is student internship planned? Yes
Duration of student practice 60 hours

Objectives of the study program

In addition to the general goals of the Electrical Power Engineering study program, there are also specific ones:

 • acquisition of knowledge and skills in general subjects in the field of electrical engineering, natural sciences, social sciences, foreign languages ​​and general and practically applicable knowledge in the field of computer technology and informatics. This knowledge is acquired through common program contents.
 • that through the more professional part of the studies, students acquire knowledge and skills in the field of production, transmission, distribution and use of electricity, as well as in the field of design and production of power equipment and devices and in the field of design and construction of power systems.
 • to be trained for the development and application of new sources of electricity (renewable sources), with a complete understanding of the planning needs for this type of source, taking into account the advantages and disadvantages of these sources of electricity.
 • through the combination of the knowledge mentioned in the previous points, along with the knowledge acquired in the field of automatic systems and power electronics, to be fully qualified for work in the field of production and use of electricity, which is of vital interest to the social community.

Learning outcomes

Specific outcomes of the learning process upon completion of the first cycle are:

 • acquired knowledge and skills from general subjects in the field of electrical engineering, natural sciences, social sciences, foreign languages ​​and general and practically applicable knowledge in the field of computer technology and informatics,
 • knowledge, understanding and ability to deal with the development of power systems and power equipment,
 • the ability to engage in the design, construction and maintenance of state-of-the-art industrial equipment,
 • the ability to accept, apply and improve different solutions and achievements from around the world,
 • the ability to recognize the best technical and economic solutions for renewable sources of electricity, taking into account relevant data and parameters.

Academic title

Graduated in Electrical Engineering
Department of Power Engineering

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Faculty of Electrical Engineering

DEPARTMENT OF POWER ENGINEERING

PR – lectures, V – exercises, ECTS – number of credits

1.4б)

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
V VI
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
1. Електромагнетика - 2 2 2 5,0 1. Системи аутоматског управљања 3 2 6,0
2. Електричне машине - 1 2 2 5,0 2. Електричне машине - 2 2 3 6,0
3. Електроенергетске мреже и системи – 1 2 2 5,0 3. Техника високог напона 1 3 2 6,0
4. Енергетска електроника - 1 2 3 5,0 4. Пројекат - 1 0 2 2,0
5. Електрични апарати - 1 2 2 5,0 5. Изборни предмет ЕН - 3.1 2 2 5,0
6. Процесни рачунари 2 2 5,0 6. Изборни предмет ЕН - 3.2 2 2 5,0
  У К У П Н О 12 13 30   У К У П Н О 12 13 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
VII VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Основе телекомуникација 2 2 5,0 1. Системи заштите у ел. енергет. систему 3 3 7,0
2. Техника високог напона 2 2 2 5,0 2. Рачунарско пројектовање у електроенер. 2 3 6,0
3. Разводна постројења 3 2 7,0 3. Пројекат - 2 0 2 2,0
4. Електромоторни погони 2 2 5,0 4. Изборни предмет ЕН - 4.2 2 2 5,0
5. Практичан рад - феријална пракса 0 4 3,0 5. Изборни предмет ЕН - 4.3 2 2 5,0
6. Изборни предмет ЕН - 4.1 2 2 5,0 6. Завршни самосталан рад 0 4 5,0
У К У П Н О 11 14 30 У К У П Н О 9 16 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ОДСЈЕК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1. Lista izbornih predmeta


Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ ЕН - 3.1, ЕН - 3.2
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ ЕН - 4.1, ЕН - 4.2, ЕН - 4.3
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р
VI VII, VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Електрични апарати - 2 2 2 5,0 1. Електроенергетски претварачи 2 2 5,0
2. Енергетска електроника - 2 2 2 5,0 2. Електричне инсталације са осветљењем 2 2 5,0
3. Електротехничке технологије 2 2 5,0 3. Електране 2 2 5,0
4. Електроенергетске мреже и системи – 2 2 2 5,0 4. Микропроцесорско управљање електромоторним погонима 2 2 5,0
5. Мјерења у електроенергетици 2 2 5,0 5. Менаџмент у инжењерској пракси 2 2 5,0
6. Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека 2 2 5,0 6. Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека 2 2 5,0
7. 7. Дистрибутивне и индустријске мреже 2 2 5,0

 

 1. Практичан рад - феријална пракса
  Феријална пракса се обавља у току летњег распуста после ВИ семестра. Трајање летње праксе је 60 радних сати, односно 8 радних дана. Резултати практичног рада се описују у "Дневнику практичног рада".

 2. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 1 из једног од предмета из ИИИ године студија, Пројекат - 2 из једног од предмета из ИВ године студија. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 3. Анализа наставног плана после 4 године студија (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 44+4 (Пројекат - 1,2, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад)
  Број ЕЦТС кредита: 240
  Број самосталних пројеката: 2 (без "Дневника практичног рада" и "Завршног самосталног рада")
  Број изборних предмета: 5 из групе од 10+2 предмета (2 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3120 сати, од тога: кроз предавања 1425 (45,7%), кроз вјежбе и остало 1695 (54,3%)