Study program Master`s degree - Electric Power Engineering

 

Objectives of the study program

In addition to the general goals of the Electrical Power Engineering study program, there are also specific ones:

 • training for monitoring and participating in research and scientific work in the field of production, transmission and distribution of electricity,
 • acquiring a sufficiently broad and comprehensive knowledge of different types of renewable energy sources, in order to be able to propose and implement a plan for the construction of the necessary renewable energy sources,
 • getting to know, understanding and using complex modern software packages that have been developed for applications in various areas of power engineering.

 

Learning outcomes

Special outcomes of the learning process after the end of the second cycle are:

 • professionally trained scientific and professional staff with well-founded abilities for independent or team scientific research work in various narrow areas for the field of electrical energy.

Academic title

Master of Electrical Engineering
Department of Power Engineering

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO

Faculty of Electrical Engineering

STUDY PROGRAM: POWER ENGINEERING
МАСТЕР СТУДИЈ


V-2 PR – lectures, V – exercises, ECTS – number of credits

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
I (IX) II (X)
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
PR V ECTS PR V ECTS
1. Методологија научног рада 2 1 3,0 1. Изборни предмет ЕН - 5.4 2 2 5,0
2. Експлоатација и управљање електроенергетским системима 3 2 6,0 2. Пројекат - 3 4 2 5,0
3. Планирање електроенергетских система 3 2 6,0 3. Завршни мастер рад 15 20
4. Изборни предмет ЕН - 5.1 2 2 5,0 4.
5. Изборни предмет ЕН - 5.2 2 2 5,0 5.
6. Изборни предмет ЕН - 5.3 2 2 5,0 6.
  У К У П Н О 14 11 30   У К У П Н О 25 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р
I ili II (IX, X) I ili II (IX, X)
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Примјена микропроцесора у ел.енергетици 2 2 5,0 1. Техничко информациони систем дистрибутивних мрежа 2 2 5,0
2. Управљање енергетским претварачима 2 2 5,0 2. Специјализовани софтвери у ел.енергетици 2 2 5,0
3. Кабловска техника 2 2 5,0 3. Електричне инсталације специјалне намјене 2 2 5,0
4. Одабрана поглавља из дистрибутивних система 2 2 5,0 4. Поузданост ел.енергетске опреме и система 2 2 5,0
5. Електротермија 2 2 5,0 5. Обновљиви извори електричне енергије 2 2 5,0
6. Прелазни процеси у електричним машинама 2 2 5,0 6. Регулација електроенергетских система 2 2 5,0
7. Пројектна документација 2 2 5,0 7. Управљање радним процесима 2 2 5,0
8. Квалитет електричне енергије 2 2 5,0 8.        
 1. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 3 из једног од предмета из ИX семестра, Пројекат-4 из једног од предмета из X семестра. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 2. Анализа наставног плана после 5 година студија (Master Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 52+8 (Практична настава, Пројекат - 1,2,3,4, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад, Завршни магистарски рад)
  Број ЕЦТС кредита: 300
  Број самосталних пројеката: 4 (без "Дневника практичног рада", "Завршног самосталног рада" и "Завршног магистарског рада")
  Број изборних предмета: 11 из групе од 19+4 предмета (4 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3870 сати, од тога: кроз предавања 1665 (43,0%), кроз вјежбе и остало 2205 (57,0%)