Elektronika 1 i 2 usmeni

Napisao: Goran Vuković
04.11.2019

Usmeni ispit iz Elektronike 1 i 2 odrzace se 18.11.2019. sa pocetkom u 15:00 casova.