Usmeni ispiti - Prenos podataka i Prenos i akvizicija podataka

Napisao: Mirjana Maksimović
29.10.2019

U skladu sa zahtjevom studenata, usmeni ispit iz predmeta Prenos podataka i Prenos i akvizicija podataka pomjera se za 31.10. u 15h.