TAU-2 septembar I

Napisao: Marko Bošković
10.09.2019

  Br. indeksa                          Bodovi

1.      1700                                    50

2.      1673                                    45