Numerička matematika-rezultati ispita održanog 07.09.2019.

Napisao: Nataša Pavlović
09.09.2019

Rezultati su u prilogu.

Radovi se mogu pogledati 10.09. od 11:00 do 13:00.