Osnovi telekomunikacija - 4.9.2019

Napisao: Mirjana Maksimović
07.09.2019

Br. indeksa      Ocjena

1. 1711           7 (sedam)

2. 1324           5 (pet)

3. 1674           5 (pet)