Upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa akademskog studija akademske 2019/20. godine

Napisao: Budimir Kovačević
05.09.2019

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija školske 2019/20. godine, koji je raspisala Vlada Republike Srpske 12. juna 2019. godine, ETF u Istočnom Sarajevu na drugom ciklusu studija prima:

  Naziv studijskog programa Na teret budžeta Sufinansiranje Samofinansiranje Strani državljani Vanredni
1. Automatika i elektronika 0 7 0 0 0
2. Elektroenergetika 0 7 0 0 0
3. Računarska tehnika i informatika 0 7 0 0 0
Ukupno 0 21 0 0 0
Ukupno ETF 21

Detalji konkursa u dokumentu u prilogu.