Rezultati ispita iz EEMiS2

Napisao: Nada Cincar
23.07.2019

Rezultati ispita iz EEMiS2 radjenog 15.7.2019.

Pristupni 

br. indexa     br. poena

1571               100

kolokvijum

br. indexa      br.poena zadaci      br.poena teorija

1589                 60                             100

1574                 80                              85