Završni rad I ciklusa studija - Nikolina Tojčić

Napisao: Studentska služba
16.07.2019

Апсолвент Николина Тојчић јавно ће бранити завршни рад I циклуса студија, под насловом "ХВЕЕ У САВРЕМЕНИМ СЕНЗОРСКИМ МРЕЖАМА", у петак, 19.07.2019. године у 10:00 часова, у малој сали Електротехничког факултета у Источном Сарајеву.