TEK 1 i 2

Napisao: Marko Ikić
16.07.2019

Rezultati završnog ispita iz TEK 1 i 2 su dati u prilogu obavještenja. Uvid u radove po potrebi.