Završni rad na I ciklusu studija-Ksenija Vujović

Napisao: Studentska služba
16.07.2019

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

Апсолвент Ксенија Вујовић јавно ће бранити завршни рад под насловом „Реализација Веб апликације за online библиотеку у CODEIGNITER-y“, 19. јула  2019. године  у 12.00 часова у малој сали Електротехничког факултету у Источном Сарајеву.