OOP - 11.07.2019.

Napisao: Bojan Suknović
11.07.2019

Rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održanog 11.7.2019.

 

Indeks Prezime Ime a b c d e f + - Ukupno
1764 Jeftović Ivana 14 13 20 12 20 15 94     94
1886 Mandić Marko 13 7 16 13 18 15 82     82
1542 Pavlović Dragan 14 12 20 13 20 2 81     81
1854 Klepić Ivana 13 12 19 10 18 10 82   10% 73,8
1711 Kovač Petar 12 7 18 15 15 5 72     72
1635 Mavrak Miroslav 13 7 18 12 10 2 62     62
1880 Vukosavljević Ljubica 13 5 15 13 10 5 61   10% 54,9
1903 Blagojević Blagoje 12 7 17 11 5 0 52     52
1780 Maunaga Marko 13 8 18 8 10 0 57   10% 51,3
1808 Cinco Milana 12 10 18 12 5 0 57   10% 51,3
1906 Zeljić Srđan 13 8 18 15 2 0 56   10% 50,4
1832 Moćić Teodora 12 10 14 12 2 0 50     50
1859 Govedarica Vladimir 5 10 18 5 10 2 50     50
1838 Savić Snežana 7 5 10 10 10 5 47   10% 42,3
1754 Parić Adin 10 10 15 10 0 0 45   10% 40,5
1532 Vasić Mario 8 7 10 10 1 0 36   10% 32,4
1855 Radovanović Dajana 10 10 5 5 0 0 30   10% 27
1723 Jakić Zvonimira 5 2 2 5 0 0 14     14