OET-2 9.7.2019.

Napisao: Bojana Novaković
11.07.2019

Rezultati ispita iz Osnova elektrotehnike 1 održanog 9.7.2019. godine, nakon uvida u radove, su dati u prilogu.

Zbog neizlaska na ispit, poništavaju se rezultati kolokvijuma Tariku Pljakiću i Ani Košarac.