TAU-2 & SAU - 08.07.2019.

Napisao: Marko Bošković
08.07.2019

TAU-2   

     Br. indeksa                          Bodovi

1.      1673                                    38

 

SAU 

Drugi kolokvijum

1.     1324                                     92

2.     1034                                     55

Cio ispit

1.      1392                                    18 

2.      1465                                     6