Ferijalna praksa za studente III godine

Napisao: Studentska služba
03.07.2019

OBAVJEŠTENjE ZA STUDENTE III GODINE

FERIJALNA PRAKSA

Spisak preduzeća u kojima bi se mogla obavljati ferijalna praksa:

1.Studijski program:  ELEKTROENERGETIKA

 • IRCE - Lukavica, Vuka Karadžića 17
 • Elektrodistribucija-Pale, Nikole Tesle 12
 • Hidroelektrane na Trebišnjici – Trebinje
 • Hidroelektrane na Drini- Višegrad
 • Elektroinvest d.o.o. – Srpskih vakdara 3, Istočno Sarajevo
 • Institut za standardizaciju BiH, Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo

2.Studijski program:  AUTOMATOKA I ELEKTRONIKA

 • KINEL- Lukavica,  Vuka karadžića 28
 • ELKO  - Lukavica,  Vuka karadžića 28
 • Institut RT-RK d.o.o. Banja Luka
 • Institut za standardizaciju BiH, Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo
 • Eden Garden, d.o.o. Istočno Sarajevo

3.Studijski program:  RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

 • KINEL- Lukavica,  Vuka karadžića 28
 • NF-TEL – Pale
 • Institut za standardizaciju BiH, Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo
 • Institut RT-RK d.o.o. Banja Luka
 • LANACO, Banja Luka
 • Walter d. o.o. Muhameda Kamtardžića 3, Sarajevo

Studenti mogu samostalno naći neko od preduzeća-firmi-institucija koje nije na datom spisku. U tom slučaju je potrebno  dostaviti naziv preduzeća-firme-institucije, djelatnost kojom se bavi, adresu, ime kontakt osobe i broj telefona. Nakon toga, fakultet će službeno kontaktirati navedeno preduzeće.

Ferijalna praksa se po pravilu obavlja  u periodu 

od  17.07. do 31.08.2019. godine,

u trajanju od 60 radnih sati, odnosno 8 radnih dana.

Studenti se trebaju opredjeliti za neko od navedenih preduzeća-firmi-institucija i da okvirno  predlože termin početka rada prakse. 

Ovu prijavu je potrebno dostaviti na odgovarajućem obrascu (dobija se u Studentskoj  službi) do 10.07.2019. godine.