elektronika 1 i 2 usmeni

Napisao: Goran Vuković
29.06.2019

Pitanja za usmeni dio iz elektronike 1 i 2 (kolokvijumi) prate auditorne vjezbe , znaci kako su oblasti razdvojene po kolokvijumima tako su razdvojene i za usmeni dio ispita.