Mjerenja u EE - rok za predaju radova

Napisao: Bojana Novaković
19.06.2019

Rok za predaju preliminarnih verzija seminarskih radova iz Mjerenja u elektroenergetici pomijera se za 21.6.2019. godine, do 15 h.