Razmjena studenata - Poljska

Napisao: Danijel Mijić
11.06.2019

U okviru saradnje Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa Bialistok Univerzitetom Tehnologije iz Poljske u oblasti međunarodne razmjene studenata, objavljen je konkurs za razmjenu u toku zimskog semestra 2019/2020. Za studente je obezbijeđena stipendija koja pokriva troškove boravka i putne troškove. Tekst konkursa i dodatne informacije se nalaze u priloženom dokumentu. Broj studenata ETF-a koji mogu učestvovati u razmjeni je 1 (jedan). Pozivaju se zainteresovani kandidati da prijave i potrebnu dokumentaciju dostave u putem protokola ETF-a do 17.6.2019.

Dodatne informacije o navedenom univerzitetu su dostupne na:

http://elam.pb.edu.pl/elam/2019/ - lista predmeta

https://pb.edu.pl/en/admissions/

http://iro.pb.edu.pl/pl/Bialystokuniversittechnology

http://iro.pb.edu.pl/pl/course