Интернет технологије и програмирање - 24.05.2019.

Napisao: Miljan Sikimić
24.05.2019

 Презиме Име Бр. инд. а (15) b (12.5) c (18) d (20) e (12.5) f(8) g(8) h(6)
 Томић Димитрија 1135 10 12.5 0 10 6 0 0 0 38.5