Selekcija kandidata za razmjenu - Španija

Napisao: Danijel Mijić
23.05.2019

Komisija za obradu prijava studenata po konkursu za razmjenu studenata sa Univerzitetom Haen iz Španije je izvršila selekciju kandidata. Za razmjenu su odabrani sljedeći studenti:

1. Milica Vuković

2. Jovana Gluhović

3. Bojan Borovčanin

4. Luka Pavlović

Prednost u izboru kandidata su imali studenti starijih godina koji prvi put upisuju godinu studija.

Lista prijavljenih kandidata sa dodatnim informacijama je data u prilogu.

Prigovor na listu izabranih kandidata studenti mogu podnijeti Komisiji putem protokola ETF-a najkasnije do 27.5.2019. do 14.