OET - 2 20.05.2019.

Napisao: Bojana Novaković
23.05.2019

Ispit iz Osnova elektrotehnike 2 održan 20.05.2019. godine niko nije položio.

Uvid u radove - petak, 24.05.2019. godine u 12:00, kancelarija asistenta B. Novaković.