Auditorne vježbe - OET-2 (grupa 1)

Napisao: Marko Bošković
14.03.2019

Auditorne vježbe iz predmeta OET-2 za grupu 1 biće održane u petak, 15.03.2019. godine sa početkom u 10:10 h.