SAU - vježbe

Napisao: Marko Bošković
11.03.2019

Vježbe iz predmeta Sistemi automatskog upavljanja biće održane u utorak, 12.03.2019. godine sa početkom u 09:00 h.