Prezentacija stipendijskog programa „BH Futures Foundation“

Napisao: Danijel Mijić
10.03.2019

„BH Futures Foundation „ raspisuje konkurs za stipendiranje studenata I i II ciklusa studija tehničkih nauka u visini od 6.000 KM, rok za prijave na konkurs je: 25.3.2019.god. Ovom prilikom pozivamo  zainteresirane studente na  prezentaciju  stipendijskog programa  „Bosnia and Herzegovina Futures Foundation“ koja će se održati 13.3.2019. na Elektrotehničkom Fakultetu  Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u prostorijama Malog amfiteatra u prizemlju od 13:00 do 13:30 časova. Prezentaciju će držati članovi i stipendisti „Bosnia and Herzegovina Futures Foundation“ koji će s vama na kreativan i edukativan način predstaviti svoje iskustvo i stipendijski program ove Fondacije.

Više o „Bosnia and Herzegovina Futures Foundation“,  radu i stipendijskim programima možete pročitati na: https://www.bhfuturesfoundation.org/apply