Usmeni ispiti - Prenos podataka i Prenos i akvizicija podataka

Napisao: Mirjana Maksimović
05.03.2019

Usmeni ispiti iz Prenosa podataka i Prenosa i akvizicije podataka održaće se 13.3. u 14h.