Rezultati ispita iz El. aparata 1

Napisao: Nada Cincar
01.03.2019

Rezultati ispita iz El. aparata 1:

br. indexa              br. poena pismeni            br. poena usmeni

I kolokvijum:

1635                           100                              100

II kolokvijum:

1589                           100                               72