TAU-1 - jan-feb 2018/19, II termin

Napisao: Marko Bošković
27.02.2019

Kolokvijum 2

    Br. indeksa                           Bodovi

1.     1663                                     50

2.     1673                                     40

 

Cio ispit

1.    1700                                      34